Kim jest Szymon Kapturkiewicz?

Szymon Kapturkiewicz to doświadczony i certyfikowany specjalista obszaru WEB. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz, projektowania, programowania i zarządzania projektami. Na swoim koncie posiada wiele realizacji dla klientów korporacyjnych. Czas wolny od pracy wykorzystuje na wspieranie projektów OpenSource.

Na co dzień zafascynowany technologią HTML5 i możliwościami jej zastosowania w przypadku projektów multiplatformowych (internetowe strony RWD, aplikacje na smartfony, tablety, telewizory). Sporo czasu poświęca też na rozwój i zgłębianie wiedzy w zakresie inżynierii oprogramowania, zwinnego zarządzania projektami, analizy i Lean Software Development.

Szymon Kapturkiewicz przez kilka ostatnich lat zajmował się głównie zarządzaniem projektami, mentoringiem i wspieraniem programistów w rozwiązywaniu problemów - uczestnicząc przy tym aktywnie w pracach projektowych od strony programistycznej.

Co może dla Ciebie zrobić?

Jako konsultant IT - otwarty jest na propozycje współpracy z firmami poszukującymi specjalistów z zakresu przeprowadzania analiz, projektowania, programowania i zarządzania projektami. Poniżej w zakładkach znajduje się lista kompetencji biznesowych i technicznych SK wraz z oznaczeniem poziomu i liczby lat doświadczenia.

Kompetencje biznesowe

KompetencjaLiczba lat doświadczeniaOstatnio używanyPoziom doświadczenia
Prowadzenie zespołu 7 2014
Zarządzanie projektami 7 2014
Kosztorysowanie 10 2014
Tworzenie dokumentacji technicznej 9 2013
Metody Agile 4 2014
Scrum 3 2014
Analiza biznesowa 3 2014
Modelowanie biznesowe 3 2014
LEAN & Business Model Canvas 2 2014
UML (Unified Modeling Language) 2 2014
OOA (Analiza obiektowa) 2 2014
OOD (Projektowanie obiektowe) 3 2012
OOP (Programowanie obiektowe) 7 2014
Inżynieria oprogramowania 3 2014
Projektowanie interfejsu 6 2014
User Experience (UX) 4 2014
Projektowanie stron www 10 2014
Tworzenie stron www 10 2014
Dostępność w środowisku WWW 1 2014
SEO (Pozycjonowanie stron) 4 2014
SEM (Marketing) 3 2012

Kompetencje techniczne

KompetencjaLiczba lat doświadczeniaOstatnio używanyPoziom doświadczenia
WEB Backend Development 6 2014
WEB Frontend Development 6 2014
HTML 10 2014
HTML5 3 2014
CSS 10 2014
CSS3 3 2014
LESS 1 2014
SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) 1 2012
Bootstrap 2 2014
JavaScript 8 2014
jQuery 3 2014
Backbone.js 1 2013
Node.js 2 2014
Require.js 2 2014
YEOMAN, BOWER, GRUNT 2 2014
PHP 10 2014
Symfony 5 2013
Symfony 2 1 2014
Doctrine 3 2014
SQL 7 2014
MySQL 7 2014
Ruby 1 2012
Ruby on Rails 1 2012
Java 1 2014
Android 1 2014
Linux 10 2014
Apache, Nginx, Lighttpd 6 2014
GIT 6 2014
SVN 4 2010
Facebook API 1 2014
Google Maps API 1 2010
Wordpress 3 2014
Magento 3 2013

Sposób rozumienia poziomów doświadczenia:

Ilość gwiazdekPoziom doświadczeniaDefinicja
Ekspert Intensywnie pracuje lub pracował w danej dziedzinie i potrafi zrealizować praktycznie każde związane z nią zadanie.
Bardzo zaawansowany Posiada bogate doświadczenie w danej dziedzinie i potrafi zrealizować większość zadań z nią związanych.
Zaawansowany Posiada pewne doświadczenie w danej dziedzinie i potrafi zrealizować typowe zadania z nią związane. W razie potrzeby wie jak samodzielnie uzupełnić swoje kompetencje.
Dobra znajomość Posiada ogólną znajomość danej dziedziny i realizował zadania z nią związane. Solidna wiedza teoretyczna (np. potwierdzona certyfikatem lub poparta pewną praktyką, również niekomercyjną).
Podstawowa znajomość Posiada teoretyczną znajomość danej dziedziny i wie jak ona funkcjonuje w praktyce.